Wordt het regie of REGIE in de interne dienstverlening bij de overheid?

In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst worden onder andere twee ambities nagestreefd: De verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering èn een concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen. Met name de laatste ambitie zorgt ervoor dat in snel tempo shared service organisaties in de rijksoverheid ontstaan, waarin de zogenaamde PIOFAH-taken worden geconcentreerd. Zo is bijvoorbeeld voor de rijksbrede personeelsadministratie de organisatie P-Direkt opgericht en hebben we voor facilitaire dienstverlening de FM-Haaglanden.

Beroep op veranderkracht in de bedrijfsvoering
Van o.a. de directeuren bedrijfsvoering bij de kerndepartementen wordt een grote veranderkracht gevraagd om in dit sterk wijzigende speelveld ervoor te zorgen dat de klant goed bediend blijft. Daarnaast nemen de shared services een grote omvang aan doordat ze veel klanten te bedienen hebben, het is niet vreemd dat er honderden fte’s werkzaam zijn in een dergelijke organisatie. De shared services worden dus ook belangrijke gesprekspartners in de bedrijfsvoering. Inmiddels is er een rijksbreed netwerk van directeuren bedrijfsvoering en directeuren shared services, waarin van gedachten wordt gewisseld over de inrichting van bedrijfsvoering in deze veranderende situatie.

Discussiemiddag Regie: glimmend gepoetste schoenen en ‘klantgezwicht’
De discussie rond deze dienstverlening spitst zich momenteel toe op waar de regie ligt op het totale proces van de aanbieder tot de klant. Onlangs is over dit vraagstuk een discussiemiddag georganiseerd, waarbij het rijksbrede netwerk procesmanagement en een vertegenwoordiging uit bovenstaand directeurennetwerk elkaar hebben ontmoet.

Daarbij werd de vraag gesteld: Willen we regie of REGIE? Willen we bij de ministeries alleen account-managers met glimmend gepoetste schoenen, die louter generiek de connectie legt tussen klant en het aanbod van een shared service? Of willen we juist iemand met jarenlange ervaring uit het specifieke vakgebied (nu met de rol van accountmanager) die niet louter connecties legt maar regie heeft op het hele proces van aanbieder tot aan klant?

Tevens kun je je afvragen of regie alleen betrekking zou moeten hebben op de maatwerkproducten. Want als een shared service haar hele bediening ‘standaard’ heeft ingericht ... waar kan een regie-afdeling dan op sturen? Wat voegt regie dan nog toe? Moet je daarnaast tevens altijd JA verkopen? Ben je klantgericht of klantgezwicht? In het kader van een sobere overheid kan het eenvoudigweg zo zijn dat men tevreden moet zijn met ‘een zwarte Ford’, ook die rol kan regie hebben.

Verdere discussie
Deze discussie met betrekking tot regie is slechts één van de vraagstukken in het streven naar een Compacte Overheid. Hoe kom je bijvoorbeeld tot meer efficiënte/effectieve primaire en besturende processen? Wat betekent informatiemanagement voor een compacte en flexibel ingerichte overheidsorganisatie?


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte