Petra Brinkman over prospectieve risico-inventarisaties

Veilige zorg vraagt om scherpe risicoanalyses. De KwaliteitsWet Zorginstellingen (KWZ) vereist dat uw zorginstelling (prospectief) risicoanalyses uitvoert en vastlegt. Het SAFER-raamwerk is gebouwd om u gemakkelijk en snel deze prospectieve risico-inventarisaties consistent te laten borgen met als eindresultaat: vastgelegde analyses, koppeling met de onderliggende processen en een rapportage die voldoet aan de in SAFER gestelde eisen.

Thuiszorg Groot Gelre is een AWBZ toegelaten landelijke thuiszorgorganisatie in Arnhem met nevenvestigingen in de provincies Brabant, Limburg en Utrecht. Men kan bij Thuiszorg Groot Gelre terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, nachtzorg, terminale verzorging en verpleging en 24-uurs zorg.

Waarom is er besloten om prospectieve risico-inventarisaties uit te voeren?
“Het is voor de organisatie belangrijk inzicht te hebben in de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de risico’s die hierop van invloed zijn,” zegt Petra Brinkman. “Thuiszorg Groot Gelre is HKZ gecertificeerd en cliëntveiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsgebied waarvan de prospectieve risico-inventarisatie een onderdeel is.”

Waarom heeft Thuiszorg Groot Gelre gekozen voor het Rules SAFER-raamwerk?
“In het voorjaar is besloten om de prospectieve risico-inventarisatie volgens de SAFER methode uit te gaan voeren. Op de informatiedag van Mavim in april waar wij aanwezig waren, werd het Rules SAFER-raamwerk gepresenteerd. Wij werden enthousiast omdat het volgens ons een aantal voordelen kan opleveren. Ik denk hierbij aan tijdsbesparing, omdat je gebruik kunt maken van de beschreven processen in Rules en overzichtelijke rapportages.” Aldus Petra.

Hoe pakt Thuiszorg Groot Gelre prospectieve risico-inventarisatie met Rules SAFER aan?
Petra legt uit: “Binnen de organisatie is een werkgroep geformeerd, zij zijn aanwezig geweest bij de uitleg over SAFER framework en hebben samen met een consultant een onderdeel uitgewerkt: risico's bij een oriënterende zorgvraag. De werkgroep zal vanaf het najaar regelmatig bijeen komen. De drie onderwerpen waarmee Thuiszorg Groot Gelre de meeste risico’s loopt, worden als eerste uitgewerkt. Die risico’s zijn: medicatieveiligheid, bevoegde en bekwame medewerkers en individuele risico-inventarisatie cliënt, als 1e valrisico's.”

Welk resultaat heeft Thuiszorg Groot Gelre tot nu toe bereikt?
Thuiszorg Groot Gelre start in het najaar met de uitvoering van de prospectieve risicoanalyse. “Wij zijn zelf heel benieuwd hoe het in de praktijk zal gaan en wat de resultaten zullen zijn,” zegt Petra vol verwachting. Medio november hoopt Petra de eerste resultaten te hebben geboekt. “Tegen die tijd vertel ik jullie graag over onze bevindingen.”


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte