Petra Brinkman over SAFER framework

Veilige zorg vraagt om scherpe risicoanalyses. De KwaliteitsWet Zorginstellingen (KWZ) vereist dat uw zorginstelling (prospectief) risicoanalyses uitvoert en vastlegt. Het SAFER-raamwerk is gebouwd om u gemakkelijk en snel deze prospectieve risico-inventarisaties consistent te laten borgen met als eindresultaat: vastgelegde analyses, koppeling met de onderliggende processen en een rapportage die voldoet aan de in SAFER gestelde eisen.

Thuiszorg Groot Gelre is een AWBZ toegelaten landelijke thuiszorgorganisatie in Arnhem met nevenvestigingen in de provincies Brabant, Limburg en Utrecht. Men kan bij Thuiszorg Groot Gelre terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, nachtzorg, terminale verzorging en verpleging en 24-uurs zorg. Als kwaliteitsfunctionaris bij Thuiszorg Groot Gelre is Petra Brinkman verantwoordelijk voor onder andere de implementatie kwaliteitsbeleid, het bijhouden kwaliteitsmanagementsysteem, het uitvoeren en begeleiden van audits en klachtenbehandeling.

Hoe heeft Thuiszorg Groot Gelre prospectieve risico-inventarisatie met Rules SAFER aangepakt?
Petra legt uit: “Binnen de organisatie is een werkgroep geformeerd, zij zijn aanwezig geweest bij de uitleg over SAFER framework en hebben samen met een consultant een onderdeel uitgewerkt: risico's bij een oriënterende zorgvraag. De drie onderwerpen waarmee Thuiszorg Groot Gelre de meeste risico’s loopt, worden als eerste uitgewerkt. Die risico’s zijn: medicatieveiligheid, bevoegde en bekwame medewerkers en individuele risico-inventarisatie cliënt, als 1e valrisico's.”

Tegen welke problemen is de werkgroep aangelopen in de afgelopen maanden?
“Het is belangrijk om regelmatig met Rules Framework te werken om handigheid in het systeem te krijgen,” vertelt Petra. “Als er teveel tijd tussen zit ben je langer bezig om te kijken hoe het ook al weer werkt. Wij wisten bijvoorbeeld niet meer hoe je een rapportage kon genereren, na contact met de helpdesk was dit snel opgelost.”

“Verder is het belangrijk,” vervolgt Petra, “dat de werkgroep niet te groot is. In een grote werkgroep kosten discussies ontzettend veel tijd. We hebben de werkgroep kleiner gemaakt en afhankelijk van het onderwerp deskundige collega’s betrokken, waar we vooraf gericht vragen aan hebben gesteld zodat voorbereidende informatie alvast beschikbaar was.”

Hoe zorgt de SAFER methode in combinatie met Rules voor tijdsbesparing bij Thuiszorg Groot Gelre?
“Die tijdsbesparing komt voort uit de vastgelegde processen, procedures. We hebben deze vaste gegevens als uitgangspunt genomen voor de prospectieve risicosignalering,” zegt Petra. “Het voordeel is dat we geen tijd meer hebben hoeven investeren in het nadenken over de onderwerpen en de indeling van de databases. Het is overigens ook mogelijk om de informatie uit Rules importeren in het SAFER framework. Wij hebben uiteindelijk besloten dit niet te doen omdat al deze informatie dan ook in de rapportage wordt opgenomen en deze erg uitgebreid wordt.”

“De verwachting is dat het opnieuw uitvoeren van de prospectieve risicosignalering in de komende jaren veel minder werk is, omdat we al veel faalwijzen, oorzaken en gevolgen hebben vastgelegd in het systeem en daar weer gebruik van kunnen maken,” zegt Petra.

Welk resultaat heeft Thuiszorg Groot Gelre tot nu toe bereikt?
“In de afgelopen maanden hebben wij heel hard gewerkt om van alle kritische processen rondom de primaire zorg de risico’s te inventariseren. Hieronder vallen de intake, uitvoering, evaluatie, afronding van zorg, nazorg, medicatieveiligheid en het bevoegd en bekwaam zijn van medewerkers. Daarnaast hebben wij ook een inventarisatie gedaan bij alle ondersteunende processen, zoals bij medewerkers het personeelsbeleid, de RI&E, agressie en veiligheid en ook de financiële processen,” aldus Petra. Ze is erg blij met het resultaat: “Het resultaat is dat wij inzicht hebben in de risico’s die wij als organisatie lopen en dat er nu een actieplan ligt waar wij mee aan de slag kunnen. Naast het inzicht in de risico’s, levert het ook informatie op over wat er allemaal goed gaat binnen de organisatie. Dat is voor ons ook heel belangrijk.”

Welke doelen staan op de agenda voor 2013?
Petra is enthousiast: “Omdat wij de hele risicosignalering al hebben uitgevoerd, is het doel voor 2013 de uitvoering van de actieplannen op de diverse onderdelen. We gaan dus aan de slag!”

Begin 2012 vertelde Petra Brinkman over de eerste fase van risicomanagement bij Thuiszorg Groot Gelre. Hoe pakt Thuiszorg Groot Gelre prospectieve risico-inventarisatie met Rules SAFER aan?


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte