Monitor uw applicatielandschap in een flits

Business Continuity is het vakgebied van PST Business Services. Natuurlijk heb ik hele mooie oplossingen gezien die de continuïteit van IT-infrastructuur, applicaties, beveiliging en processen ten goede komen. Je zou denken dat ik het na 22 jaar allemaal wel een keer voorbij heb zien komen. Niets is minder waar. Toen Jan Koen, ICT Manager bij Deen Management Services en verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur, applicatiebeheer en geautomatiseerde bedrijfsprocessen van Deen Supermarkten, een jaar geleden met een geweldig idee kwam was mijn interesse meteen gewekt.

Op een dag zei Jan tegen mij dat ze de Applicatie Portfolio Management module van Mavim overwogen om hun applicatielandschap mee vast te leggen, compleet met alle relaties naar hun IT-infrastructuur. Vrij vertaald houdt dat in dat ze gaan beschrijven wat hun applicaties doen, wie ermee werkt, wie welke autorisatie heeft, of men een onderhoudscontract heeft, de leveranciersinformatie, et cetera. Ook wordt beschreven welke applicatie op welke server is geïnstalleerd. Handig, want als er iets mis is met een server, kan men nakijken welke applicaties daarmee gemoeid zijn en welke collega’s in dat geval moeten worden gewaarschuwd.
Op dat moment had Deen Supermarkten VISUAL Message Center van Tango/04 al draaien om hun IT-infrastructuur mee te monitoren. Het vervolg was: het aanpakken van de applicaties en processen. Een logische volgorde, een goede keuze. IT-monitoring was nodig, omdat zo meer inzicht kan worden verkregen in welke personen toegang hebben gehad tot het netwerk. Het wordt dus zichtbaar wie zich aanmeldt, of er (te) veel foutieve aanmeldpogingen worden gedaan en met welke applicaties er wordt gewerkt.

Stel nu dat onregelmatigheden in gegevens wordt geconstateerd, dan kan een controle achteraf van wie daar mee bezig is geweest, sneller worden uitgevoerd.

VMC en Applicatie Portfolio Management
Nu ken ik de in Noordwijk gesitueerde softwareontwikkelaar Mavim goed. Bij PST werken we zelf al jaren met Mavim Rules. Met Rules leggen wij bedrijfprocessen vast en beschrijven we procedures en werkinstructies ten behoeve van het beheer van onze diensten, zoals het monitoren van IT infrastructuur, high availability applicaties en geautomatiseerde bedrijfsprocessen.
Ik vertelde Jan dat ik al vaker met de CEO van Mavim, Jean-Jaques Vossen, en anderen had gebrainstormd over het koppelen van Rules met VISUAL Message Center.
Jan zei mij dat het een groot voordeel zou zijn om VMC met het Applicatie Portfolio Management te koppelen. Het APM framework heeft Mavim speciaal ontwikkeld om alle kennis vast te leggen over applicaties en infrastructuur componenten. Vooral dus de relaties tussen die twee. Daarmee ondersteun je het BSM – Business Service Management – principe, waarmee de impact op applicaties of infrastructuur door wijzigingen of verstoringen zichtbaar wordt. Hierdoor wordt men zich bewuster van het feit dat alles met elkaar in verbinding staat en wordt men als het ware ‘gedwongen’ meer te denken aan het geheel in plaats van de losse delen waaruit het landschap is opgebouwd. Het zou een flinke aanslag zijn op de tijdsplanning van Jan Koen om het hele applicatielandschap tweemaal in te laten voeren en alle toekomstige wijzigingen tweemaal door te laten voeren. Immers, de toevoeging of wijziging van nieuwe servers of applicaties zou in APM moeten worden beschreven, maar ook in VMC om de monitoring up to date te houden. Kan dat nou niet anders? Zou het met een stukje innovatie mogelijk zijn om juist de APM module van Mavim te koppelen aan het VISUAL Message Center van Tango/04? Door alles in het APM framework te beschrijven kon VISUAL Message Center automatisch worden gevuld, inclusief de wijze waarop een applicatie of infrastructuur component zou moeten worden gemonitord en wanneer deze zou moeten worden geëscaleerd. Monitoring was daarmee terug gebracht tot één druk op de knop, compleet met de visualisatie door middel van web enabled dashboards.

Een fantastisch idee was geboren! In no-time werd een project gestart en werkten Deen Management Services, Mavim en PST Business Services samen aan een mooi stuk innovatie.

Eenvoudig project
Het uitgangspunt gedurende het hele project was dat het simpel moest blijven. Alle technologie blijft verborgen. Iedereen die in APM via een begrijpelijk Nederlands sjabloon een wijziging mocht doorvoeren, zou zich niet druk hoeven te maken over de monitoring in VMC. Één druk op de monitoringknop zou voldoende moeten zijn om alle, in APM beschreven zaken - zoals de servers of printers, in één keer volautomatisch van monitoring te voorzien. In het geval dat je een nieuwe server in APM beschrijft, dan wordt die met een druk op de knop van allerlei controles voorzien en verschijnt de nieuwe server in het dashboard. Gaat er met die server iets mis, dan verschijnt dat op het dashboard en wordt er een e-mail of SMS verstuurd.
Inmiddels is het project succesvol afgerond. De befaamde uitspraak ‘ik wil het met één druk op de knop’, is werkelijkheid geworden. Het draait!
Deen Management Services heeft fantastisch samengewerkt met Mavim en PST Business Services en die samenwerking heeft geresulteerd in een monitor koppeling waar alle klanten met een Applicatie Portfolio Management framework gebruik van kunnen maken.
Ik ben er trots op dat Jan naar ons toe is gekomen en ons zijn idee heeft voorgelegd. Samen hebben we gemaakt, wat hij in gedachten had. Een innovatieve, eenvoudige en zeer adequate oplossing voor het vastleggen en onderhouden van het applicatielandschap, dat continu wordt gemonitord. Mooier kan bijna niet.

De eerste stap
Afbeelding 1: De eerste stap, infrastructuur integratie. Snel, eenvoudig en adequaat.

De tweede stap
Afbeelding 2: De tweede stap, applicatie integratie. Meer keuzemogelijkheden, eenvoudig en adequaat.

De derde stap
Afbeelding 3: De derde stap, proces integratie. Volop keuzemogelijkheden, eenvoudig en adequaat.

Dashboard
Afbeelding 4: Dashboard, voorbeeld van IT dashboard met server informatie.


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte