Kwaliteitsmanagementsystemen

Kwaliteitsmanagement systemen
Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat het implementeren van een kwaliteitsmanagement  systeem de beste manier is om de concurrentie voor te blijven en kosten te verminderen. Werken met een kwaliteitsmanagement systeem is een strategische keuze om continue verbeteringen binnen een organisatie te realiseren. Vroeger kostte het beheren van een dergelijk systeem veel tijd en moeite. Nu gebruiken organisaties software om dit proces sneller, makkelijker en prettiger te maken.
Het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagement systeem is het verzekeren van een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van het bedrijf. 

Hoe kan een kwaliteitsmanagement systeem helpen
Het kwaliteitsmanagement systeem is een management tool dat het bedrijf  helpt in het beheersen van risico’s zoals: klachten, verlies van marktaandeel, afnemende winstmarges, fouten et cetera. Door een dergelijk systeem te gebruiken kunnen organisaties analyseren hoe ze opereren. Het systeem geeft een duidelijk overzicht van waar de bottlenecks zitten. Betere controle over de organisatie leidt tot gereduceerde kosten en meer doelgerichte acties. Een substantieel onderdeel van het controle systeem is het kwaliteitshandboek. Dit handboek legt uit hoe de normen zijn verankerd in het werk van alledag.

Lees meer over het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem

Hoe kan Rules helpen?
Rules kan worden ingezet om een dergelijk kwaliteitshandboek op te zetten. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze kunnen werkprocessen worden beschreven en de geldende wet- en regelgeving hierin worden verankerd. Na het in kaart brengen van de primaire processen, wordt alle relevante informatie die nog is voor de procesuitvoering, verzameld en geïmplementeerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen. Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie.

Dit is duidelijk een andere insteek dan het beschrijven van het bedrijfsinformatie in documenten waarbij veelal geen onderlinge samenhang in aangelegd kan worden. Met Rules daarentegen wordt de relatie tussen bijvoorbeeld een proces en een functie of tussen een proces en een specifiek benodigd formulier, juist heel helder en inzichtelijk weergegeven. Tekst en schema’s worden automatisch geïntegreerd en alle onderlinge verbanden worden door het systeem beheerd en inzichtelijk gemaakt. Al deze informatie is vervolgens beschikbaar via het internet van de organisatie. Dit is de basis voor continue verbetering van het kwaliteitsniveau.

Wanneer het gaat om kwaliteit, draait het geheel om het werk dat mensen uitvoeren en de procesbeschrijvingen die daaraan te grondslag liggen. Dit is één van de visies die als basis dient voor de ontwikkeling van Rules. 

In de nieuwste versie is een aantal innovatieve functionaliteiten opgenomen. De zogeheten ‘Simulatie’ functie dient voor het berekenen/doorrekenen van de kosten en de doorlooptijden van een proces. Om een helikopter-view te krijgen van het functioneren van de organisatie is de ‘Cockpit’ ontwikkeld en functie voor het oproepen van een overzicht van benodigde informatie per werknemer, afdeling of proces wordt in Rules de ‘Ik-view’ genoemd. 

Lees meer over de kwaliteitsmanagement software Rules


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte