Hoezo de zachte kant van veranderen?

Je hoort het kwaliteitsmanagers vaak zeggen: ‘ook de zachte kant is belangrijk’. Men bedoelt dan dat er bij veranderingen rekening gehouden moet worden met ‘de mens’. Maar als je er goed naar kijkt is het onderscheid tussen ‘harde’ en ‘zachte’ organisatieveranderingen eigenlijk heel raar. Want een organisatie is toch per definitie een samenwerkingsverband van mensen? Hoe zou je dan een organisatie kunnen veranderen zonder rekening te houden met mensen?

Of wordt er bedoeld dat het op papier uitwerken van hoe er gewerkt zou moeten worden ‘harder’ is dan het veranderen van daadwerkelijk gedrag? Ook dat lijkt me niet logisch. Want bijvoorbeeld een procesontwerp is een beeld van een gewenste toekomst, een soort droom dus. Terwijl ander gedrag per definitie zichtbaar is in het hier en nu, dus in de ‘harde’ werkelijkheid.

Het zou ook nog kunnen dat ‘zacht’ slaat op de benodigde houding en gedrag van degene die een verandering wil realiseren. Zoiets als ‘hard on the matter – soft on the person’? Daar zit wel wat in. Aan de andere kant: in een veranderproces zijn meer dingen van belang dan steun geven, er voor de ander zijn, jezelf dienstbaar opstellen of je voegen naar de wensen en behoeften van de ander. Het gaat ook om anderen stevig confronteren, vasthoudend de lastige vragen stellen en geen genoegen nemen met ‘goed is goed genoeg’.

Wat ik denk is dat mensen die het hebben over ‘de zachte kant’, het lastig vinden als mensen gedrag of emoties vertonen waar ze niet blij mee zijn of die ze als onvoorspelbaar ervaren. Omdat ze merken dat dat zaken zijn die minder goed te controleren zijn.

In plaats van te praten over ‘hard’ en ‘zacht’ is het volgens mij daarom voor iedereen die probeert verbeteringen binnen organisaties tot stand te brengen zaak om te leren hoe mensen in elkaar zitten, wat het voor mensen betekent om veranderingen door te maken en wat dat van jezelf vraagt.

Dan zullen ook kwaliteitsmanagers ‘de zachte kant van veranderen’ gaan beschouwen als een uitdrukking die hoort bij 20e-eeuws veranderen die niet meer past in 21e-eeuws transformeren.


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte