Jaarlijks 10 procent verbeteren bij BenC Raamdecoratie

Kwaliteitsmanagement is de discipline binnen een organisatie die zich bezighoudt met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Dat is de definitie. Fred Koning, kwaliteitsmanager van B&C Raamdecoratie in Nunspeet, vertelt hoe hij dit in praktijk brengt en jaarlijks het kwaliteitssysteem met 10% verbetert.

“Het mooie van kwaliteitsmanagementsoftware is dat je met veel gebruiksgemak je processen kunt beschrijven en transparant kunt maken,” zegt Fred Koning, kwaliteitsmanager bij B&C Raamdecoratie in Nunspeet. Hij legt uit hoe zij Rules binnen hun organisatie gebruiken en wat het hun oplevert. Drie begrippen springen eruit: transparantie, duidelijkheid en uniformiteit.

Transparant, uniform en duidelijk
B&C Raamdecoratie in Nunspeet is jaren geleden al begonnen met kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanager Fred Koning vertelt hoe. “B&C Raamdecoratie is een productiebedrijf. Wij leveren raamdecoratie op maat in allerlei collecties. Dat doen we via verschillende fysieke verkoopkanalen. B&C Raamdecoratie onderscheidt zich door een creatief, uitgebreid en modern assortiment. Daarom brengen we een paar keer per jaar nieuwe collecties uit, die allemaal correct en op tijd bij de klant moeten zijn. Met 60.000 voorraadartikelen en miljoenen manieren om de raamdecoratie uit te voeren, wilden we onze geld- en goederenstromen goed in kaart brengen. We wilden processen, procedures, taken en bevoegdheden in onze organisatie duidelijk vastleggen en vervolgens onze kwaliteitskosten inzichtelijk maken en beheren. We hadden toen nog niet altijd een duidelijke functiescheiding, bijvoorbeeld bij de tekenbevoegdheid: wie mag waarvoor tekenen. We zijn gestart met het vastleggen van onze processen en taken in een kwaliteitssysteem. Ons eerste doel was om uniformiteit, duidelijkheid en transparantie aan te brengen tussen onze processen.”

“Kwaliteitsmanagement zorgt voor duidelijkheid en transparantie binnen de organisatie.” Daarover hoeven Fred en John niet lang na te denken. En dat levert meerwaarde op. Bijvoorbeeld bij het inwerken van nieuw personeel of het opstarten van nieuwe vestigingen, zoals onlangs in Polen. “Door de duidelijkheid van het systeem zijn medewerkers snel wegwijs in onze procesbeschrijvingen en werkinstructies en kunnen ze eerder en efficiënter aan de slag.” Het brengt ook uniformiteit. Fred legt uit: ”We hebben 60.000 ‘stockkeeping items’ voor maatwerkproducten. Onze klanten kunnen kiezen uit oneindig veel mogelijkheden voor hun raamdecoratie. Om dat proces goed te laten verlopen en te kunnen auditten, is uniformiteit in specificaties en werkwijze broodnodig. Interne auditting kan alleen als je alles goed hebt vastgelegd en geborgd.”

Ieder jaar beter
Dat de aanpak werkt, bewijzen de resultaten. De afgelopen jaren dalen de externe faalkosten jaarlijks met 10% gemiddeld. Dat is de trend. Begin 2012 waren de kosten procentueel gezien zelfs historisch laag. “Onze klanttevredenheid is toegenomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we steeds minder klachten en retouren krijgen. Tegelijkertijd zijn onze inkoop-, productie- en orderprocessen veel ‘leaner’ geworden. Dat levert allemaal geld op. Een derde opbrengst, die vooral voortkomt uit de procesbeschrijvingen dat we gericht kunnen auditen. Dat geldt voor onze interne audits, voor leveranciersaudits door de inkoopafdelingen van onze grotere afnemers, maar ook voor de FSC-certificering bij onze zusterorganisatie Trendiy. Bovendien levert kwaliteitsmanagement een belangrijke bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een speerpunt binnen B&C. Doordat we efficiënter zijn gaan werken, verminderen we herwerk en beperken we het materiaalverlies. We maken effectiever gebruik van materialen en energie in onze productie, waardoor we minder afval produceren en minder CO2-uitstoot veroorzaken,” aldus Koning.


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte