Artikel IHC Merwede | geplaatst woensdag 16 oktober 2013

 

“Uniformeren, niet standaardiseren, noch centraliseren”

IHC Merwede komt uit een periode van onstuimige en gediversifieerde bloei en groei. Dat was mooi, maar nu is er toch nood aan consolidatie. De kunst is nu om dat te doen zonder het ondernemerschap in de afdelingen te fnuiken.

>> Lees verder...

Interview Ronald Vendel | geplaatst woensdag 16 oktober 2013

 

Zonder grip op processen, geen grip op kwaliteit

We moeten eenvoudiger kunnen veranderen om sneller te verbeteren, met name de verandering in de werking van de organisatie én de uitvoering van werkzaamheden door de medewerkers. Volgens Ronald Vendel, Business Developmen...

>> Lees verder...

Interview Arend Oosterhoorn | geplaatst maandag 7 oktober 2013

 

Perspectieven op Kwaliteit

Jaarlijks reflecteert een twintigtal deskundigen op initiatief van de Dutch Academy for Quality tijdens een driedagen durend wintercamp op de wereld van kwaliteitsmanagement. Over de veranderingen en ontwikkelingen die dez...

>> Lees verder...

Interview Prof. lec. dr. Ing. Hans Mulder | geplaatst maandag 7 oktober 2013

 

Innovatie is hard werken

Innovatie is een verbetering die tot iets écht unieks geleid heeft. Continu verbeteren is een must. Het leidt niet alleen tot efficiëntie, lagere kosten en meer rendement, maar ook tot een hogere kwaliteit. Bedrijven inn...

>> Lees verder...

Artikel B&C Raamdecoratie | geplaatst maandag 7 oktober 2013

 

Transparantie is key in de bedrijfsvoering

B&C Raamdecoratie heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het retourpercentage is een van de belangrijkste KPI’s van het bedrijf. De kwaliteit kan alleen op peil blijven of verbeteren als de hele keten bij kwaliteitsm...

>> Lees verder...

Artikel Marcel van Assen | geplaatst maandag 7 oktober 2013

 

De werkvloer inzetten als basis voor continu verbeteren

Bedrijven moeten steeds meer doen met minder mensen en middelen. Hierdoor valt het management team geregeld terug op verbetertechnieken als Lean en Six Sigma zonder daarbij rekening te houden met de lange termijn strategie...

>> Lees verder...

Artikel Wouter Hart | geplaatst maandag 7 oktober 2013

 

Verdraaide organisaties: Terug naar de bedoeling

Bij grote organisaties is het vaak behoorlijk lastig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, terwijl dat juist bij andere organisaties schijnbaar gemakkelijk gaat. Bij grote organisaties wordt veel tijd besteed aan het f...

>> Lees verder...

Interview Bernadette van Pampus | geplaatst maandag 7 oktober 2013

 

Intrinsieke motivatie verhoogt de kans van slagen aanzienlijk

Hoewel bedrijven zich door het leveren van kwaliteit kunnen onderscheiden in de markt en dit - zeker in de huidige tijd - essentieel is om te overleven, kampen veel organisaties met de inbedding van kwaliteitsmanagement in...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst donderdag 18 april 2013

 

Neem die informatiehobbel!

Het beschikken over de juiste en actuele informatie is cruciaal voor ondernemingen om te kunnen presteren en innoveren en de juiste beslissingen te kunnen nemen. De vraag is alleen: hoe haal je uit die grote hoeveelheid be...

>> Lees verder...

Video | geplaatst donderdag 18 april 2013

 

Hoe creëer je veranderingen in de organisatie?

Een succesvolle verandering d.m.v. business process management; procesoptimalisatie, kostenreductie en draagvlak creatie. Tijdens het Symposium Procesmanagement werden actuele aspecten van business process management zoals...

>> Lees verder...

Interview | geplaatst maandag 8 april 2013

 

Petra Brinkman over SAFER framework

Sinds juni 2012 is de implementatie van de SAFER methode met het Rules framework bij Thuiszorg Groot Gelre in volle gang. Het SAFER (Scenario Aanpak van Faalwijzen, Scenario’s en Risico’s) framework is een beproefde me...

>> Lees verder...

Video | geplaatst maandag 25 maart 2013

 

De invloed van gedrag en cultuur op risicomanagement

Tijdens de derde editie van het GRC Cafe, werd de invloed van gedrag en cultuur op risicomanagement besproken door Dr. Arie de Wild (Lector gedragseconomie bij het instituut voor Onderzoek en Innovatie, Hogeschool Rotterda...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst maandag 18 maart 2013

 

Meer werelden; één architectuur

Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is; werken onder architectuur kan op de achterkant van een sigarendoos. Werken onder architectuur betekent immers niet meer dan dat de werkwijze van de organisatie wordt vastge...

>> Lees verder...

Blog | geplaatst vrijdag 15 maart 2013

 

BPM-informatie nuttig voor Business Intelligence?

Het beschikken over de juiste en actuele informatie is cruciaal voor ondernemingen om te kunnen presteren en innoveren en de juiste beslissingen te kunnen nemen. De vraag is alleen: hoe haal je uit die grote hoeveelheid be...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst maandag 4 maart 2013

 

Van APM naar Architectuur

De noodzaak om flexibel te kunnen anticiperen op marktveranderingen en continue ontwikkelingen op het vlak van informatietechnologie, leiden er toe dat IT afdelingen worden bedolven onder de vraag vanuit ‘de Business’ ...

>> Lees verder...

Column | geplaatst donderdag 28 februari 2013

 

Rome bouwen of verbouwen

De gezondheidszorg staat niet voor, maar zit reeds midden in een grote uitdaging die zich laat samenvatten in één zin: hoe bied je een goede zorg aan een steeds aangroeiende groep zorgbehoevenden met een steeds kleiner b...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst maandag 11 februari 2013

 

Visualisatie maakt kwaliteitswerk leuk

Volgens een onderzoek door de Economist Intelligence Unit heeft 90 procent van alle organisaties onvoldoende zicht op de processen om snel en adequaat te reageren op externe veranderingen. Processen liggen vast in omslacht...

>> Lees verder...

Interview | geplaatst donderdag 7 februari 2013

 

Dezelfde taal spreken is niet genoeg

In staat zijn verbinding te maken met de business, dat vindt Jeannine Peek, algemeen directeur van Dell Nederland, de belangrijkste eis waaraan een CIO moet voldoen. Het gaat er dan niet alleen om te begrijpen wat de busin...

>> Lees verder...

Column | geplaatst maandag 28 januari 2013

 

Zonder winter, geen zomer

Een nieuw jaar, smeulende ontwikkelingen, frisse moed, maar eigenlijk gewoon een volgende dag. Een vers velletje op de scheurkalender. Traditioneel luiden we het nieuwe jaar in met oliebollen, champagne, veel zoenen en han...

>> Lees verder...

Kennisdocument | geplaatst dinsdag 15 januari 2013

 

Kwaliteitsmanagement en de kracht van continue verbetering

Kwaliteitsmanagement is de laatste jaren een veel besproken onderwerp. Zowel het bedrijfsleven als non-profit organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met veeleisende afnemers (klanten). Daarnaast worden de ei...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst donderdag 10 januari 2013

 

Intelligent BPMS of toch maar gewoon BPM

Eind September vorig jaar kwam Gartner met haar nieuwe Magic Quadrant - intelligente bpm-suites (ibpms). Veel bpms-leveranciers die gepositioneerd staan in het traditionele BPMS MQ 2010 verdwijnen ineens van de radar. Cons...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 3 januari 2013

 

Kwaliteitssystemen in zorginstellingen

Ontwikkelingen, werkzaamheid en paradigma’s. Het werken aan een kwaliteitssysteem volgens een kwaliteitsmodel is inmiddels wijd verspreid in de gezondheidszorg. Instellingen in de verpleging, verzorging en thuiszorg, de ...

>> Lees verder...

Column | geplaatst donderdag 27 december 2012

 

Weerstand tegen verandering hanteren! Hoe?

Als mensen meteen omarmen wat veranderaars hen voorhouden, zou het leven van deze veranderaars een stuk makkelijker zijn. De praktijk is (gelukkig) anders. Mensen die geconfronteerd worden met een voornemen om van A naar B...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst donderdag 20 december 2012

 

Veranderen is niet langer voor anderen

Onlangs brachten de BCG-consultants een aansprekend rapport uit. Over de contouren van een nieuw verdienmodel. Gericht op een toekomstvast welvaartsniveau van ons land in 2030. Waarbij we heel terecht eerst kijken hoe we m...

>> Lees verder...

Column | geplaatst maandag 17 december 2012

 

Beslissen in volle vaart

Het is weer zover. Vandaag draaien er weer blauwe zwaailichten op iBood.nl: tijd voor de iBood Hunt. Ik moet vlug beslissen of ik een product voor een stuntprijs wil aanschaffen of niet. Eerst komt er een staafmixer, die h...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 13 december 2012

 

Houvast in de woelige zee

Na ruim zeventien jaar onderzoek van Business & IT trends proberen Barry Derksen en Jorrit van de Walle uit hun enorme schatkamer met resultaten de grote lijnen en de golfbewegingen te onderscheiden. Wat vindt er net onde...

>> Lees verder...

Column | geplaatst maandag 10 december 2012

 

De zwarte piet, die wil je niet

Laatst was ik bij een bedrijf en op het bureau van mijn gesprekspartner lag een spelkaart met de afbeelding van een zwarte piet. Op de achterkant van de kaart twee grote letters. Een ‘Q’ en een ‘A’.

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 6 december 2012

 

Vertrouwen vs in control zijn

Banken vertrouwen de politiek niet meer, bedrijven hebben geen vertrouwen meer in de banken en de burger is het vertrouwen in de banken én in het kabinet kwijt. Ook in Nederland zijn we duidelijk verschoven naar een werel...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst maandag 3 december 2012

 

Snacken uit procesmodellen

In de theorie lijkt management van ICT-activiteiten simpel; organiseer de taken met behulp van een procesmodel als ITIL, BiSL of ASL en totale controle ligt binnen handbereik. De praktijk is echter weerbarstig. Organisat...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 29 november 2012

 

De middenmanager: veranderen en veranderaar!

Sinds vele jaren staat de rol van de middenmanager onder druk. Het middenmanagement wordt geconfronteerd met: verplatting van de organisatie met als gevolg een andere rolinvulling, met reorganisaties en de daarbij behorend...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst maandag 26 november 2012

 

Kwaliteitsmanagement als motor van continue verbetering

'We denken dat een certificering ons dwingt systematischer te werken aan onze kwaliteit', 'het was een eis in de aanbesteding vanuit de gemeente', 'iedereen doet het dus we kunnen niet achterblijven!'. Veel zorginstellinge...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 22 november 2012

 

Best practice: Toezicht houden op processen

‘Als toezichthouder vind ik het soms lastig om greep op een organisatie te krijgen. Een collega bestuurder adviseerde me recentelijk om met een procesmanagementbril naar de organisatie te kijken. Zinvol?’… ‘Ja, dat...

>> Lees verder...

Partner aan het woord | geplaatst maandag 19 november 2012

 

Passie voor processen

Procesmanagement stopt niet bij het eenmalig vastleggen van de bedrijfsprocessen. De kracht van procesmanagement zit ‘m juist in het continu verbeteren van de bedrijfsvoering, zodat de kwaliteit van de producten en/of diensten altijd optimaal is. Maar hoe realiseren we dat? Twee aspecten die daarbij van essentieel belang zijn, zijn de betrokkenheid van de medewerkers en de inrichting van de organisatie.

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 15 november 2012

 

Draagvlak creëren voor kwaliteitsmanagement

Bij kwaliteitsmanagement zijn twee aspecten van belang. Enerzijds is er de technische kant waarin men gewend is naar de organisatie te kijken als een statisch geheel. Anderzijds is er het menselijke aspect. Het gaat dan om...

>> Lees verder...

Column | geplaatst maandag 12 november 2012

 

Van harige rups tot prachtige vlinder

Een verpopping zoals bij een vlinder komt niet alleen voor in het dierenrijk. Tijdens De Week van Kwaliteitsmanagement zit de zaal vol kwaliteitscoördinatoren, (kwaliteits)coaches, procesbeheersers, afdelingshoofden en st...

>> Lees verder...

Column | geplaatst vrijdag 2 november 2012

 

Kwaliteitsmanagement: ‘The devil is in the detail’....

Bij kwaliteitsmanagement gaat het om de details van het vastleggen van de processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ik weet dat U complete afhaakverschijnselen kan gaan vertonen bij het doen van zo een uitsp...

>> Lees verder...

Column | geplaatst donderdag 1 november 2012

 

Wiens zaak is zaakgericht werken?

In Hilversum wordt zaakgericht werken ingevoerd. Als lid van Govunited, het samenwerkingsverband van gemeenten op het terrein van e-overheid, is Hilversum de derde gemeente die met zaaksysteem Triple C en digitale postinta...

>> Lees verder...

Column | geplaatst vrijdag 5 oktober 2012

 

Nitwits aan de macht

Weet u nog: vroeger. Toen bedrijven vonden dat ze vooral moesten sturen op aandeelhouderswaarde. We doen niet wat op de lange termijn goed is voor de onderneming, maar we doen iets waar de aandeelhouders blij van worden. H...

>> Lees verder...

Column | geplaatst vrijdag 5 oktober 2012

 

Gevaar!

Ik heb een nieuwe fiets gekocht: een serieuze fiets. Waar ik meteen zoveel adviezen en aandachtspunten bij kreeg, dat ik bijna bang werd om op te stappen en meters te maken. Hetzelfde effect kan zich voordoen bij projectma...

>> Lees verder...

Column | geplaatst vrijdag 5 oktober 2012

 

Mensen bij elkaar brengen

Ons resultaat. Hét resultaat van de Nederlandse sporters, maar liefst 20 medailles wisten we binnen te slepen. Met 6 gouden, 6 zilveren en 8 bronzen medailles veroverde we – als klein landje - een dertiende plek op de O...

>> Lees verder...

Column | geplaatst donderdag 4 oktober 2012

 

Zelfmanagement en eigen kracht

Zelfmanagement en Eigen Kracht zijn de uitgangspunten voor een nieuwe benadering in de zorg. Die nieuwe benadering is nodig omdat hulpverleners nu vooral werken vanuit hun eigen winkel en zorgtrajecten ook actief aan de cl...

>> Lees verder...

Column | geplaatst maandag 1 oktober 2012

 

Hoezo de zachte kant van veranderen?

Je hoort het ook kwaliteitsmanagers vaak zeggen: ‘ook de zachte kant is belangrijk’. Men bedoelt dan dat er bij veranderingen rekening gehouden moet worden met ‘de mens’. Maar als je er goed naar kijkt is het onder...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst maandag 1 oktober 2012

 

#DWvK samen met partners

Zo’n grootschalig evenement als De Week van Kwaliteitsmanagement organiseer je natuurlijk niet alleen. Ook in 2012 zijn er verschillende partners betrokken bij #DWvK: Vakblad Kwaliteit in Bedrijf, De Processpecialisten, ...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst vrijdag 21 september 2012

 

Hoog betrouwbaar organiseren: een bijzondere vorm van ongehoorzaamheid

In dit artikel wordt de benadering ‘Hoog betrouwbaar organiseren’ toegelicht in een INK-context. Het is een risicobenadering met grote gevolgen voor de kwaliteitsfunctionaris. High Reliability Organising (HRO) legt, sa...

>> Lees verder...

Column | geplaatst maandag 17 september 2012

 

Monitor uw applicatielandschap in een flits

Business Continuity is het vakgebied van PST Business Services. Natuurlijk heb ik hele mooie oplossingen gezien die de continuïteit van IT-infrastructuur, applicaties, beveiliging en processen ten goede komen. Je zou denk...

>> Lees verder...

Onderzoek | geplaatst donderdag 13 september 2012

 

BPM, de strijd van de gelaarsde kat

Business Process Management wordt getypeerd als bepalende factor voor het realiseren van organisatie brede doelstellingen. Met BPM richten organisaties zich op de bedrijfsketens en de sturing daarvan. Organisatie, manageme...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst donderdag 13 september 2012

 

Kwaliteit als bron van innovatie

Hoe kun je kwaliteit gebruiken om succesvol innovatief te zijn? En met succesvol innovatief wordt economisch succesvol bedoeld. Innoveren is niet uitvinden maar iets nieuws met succes toepassen. Slechte kwaliteit is een pr...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst donderdag 13 september 2012

 

And the speakers are ...

Op maandag 8 oktober trappen we groots af met de Kick-Off-Ochtend in het Qurius Inspirience Center. Natuurlijk bent u als kwaliteits-, proces- of informatiemanager van harte welkom om deze ochtend bij te wonen. Tijdens dez...

>> Lees verder...

Bericht | geplaatst donderdag 6 september 2012

 

Programma bekend!

De uitnodigingen zijn verstuurd! U bent van harte welkom op de grootste kick-off-ochtend van De Week van Kwaliteitsmanagement op maandag 8 oktober.

>> Lees verder...

Hugo van der Horst | geplaatst donderdag 6 september 2012

 

Even afdingen

Waar denkt u dat meer marge op zit: op een televisie van duizend euro of op een flesje parfum van zes tientjes? De meeste consumenten zullen wel aanvoelen dat in het laatste geval de winstmarges in elk geval groot zijn. To...

>> Lees verder...

Interview | geplaatst donderdag 6 september 2012

 

DB Schenker Rail Nederland: de spoorweg naar 100 procent compliancy

Binnen de transportbranche gelden steeds meer regels en richtlijnen. Hoe houd je dan het kwaliteitssysteem beheersbaar en overzichtelijk? En hoe weet je zeker dat je aan alle relevante wetten en eisen voldoet? Met de imple...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst woensdag 29 augustus 2012

 

Changemanagement: tijd voor verandering!

Alles in ons leven staat in het teken van verandering en is afhankelijk van ons gedrag. Het maakt daarbij niet uit of we onze persoonlijke levenssfeer willen aanpakken dan wel met allerlei verbeterpunten de kwaliteit en de...

>> Lees verder...

Column | geplaatst woensdag 22 augustus 2012

 

Gedwongen kwaliteit

Zo ongeveer het eerste persbericht van dit jaar meldde dat het ABP onder andere supermarktketen Wallmart in de ban heeft gedaan: er wordt niet meer in geïnvesteerd. ’s Werelds grootste supermarktketen krijgt een enorme ...

>> Lees verder...

Interview | geplaatst woensdag 22 augustus 2012

 

Petra Brinkman over prospectieve risico-inventarisaties

Sinds begin 2012 inventariseert Thuiszorg Groot Gelre haar prospectieve risico-analyse volgens de SAFER methode. Het SAFER (Scenario Aanpak van Faalwijzen, Scenario’s en Risico’s) framework is een beproefde methodiek o...

>> Lees verder...

Interview | geplaatst maandag 20 augustus 2012

 

Jaarlijks 10 procent verbeteren bij BenC Raamdecoratie

Kwaliteitsmanagement is de discipline binnen een organisatie die zich bezighoudt met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Dat is de definitie. Fred Koning, kwaliteitsm...

>> Lees verder...

Welkomstwoord | geplaatst woensdag 15 augustus 2012

 

Innovatief! Een nieuwe site

Innovatief! Een nieuwe site. Dat is niet voor niets: De Week van Kwaliteitsmanagement staat van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 12 oktober geheel in het teken van innovatie. Innovatie is namelijk van cruciaal belang b...

>> Lees verder...

Artikel | geplaatst vrijdag 10 augustus 2012

 

Wordt het regie of REGIE in de interne dienstverlening bij de overheid?

In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst worden onder andere twee ambities nagestreefd: De verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering èn een concentratie ...

>> Lees verder...

Column | geplaatst vrijdag 10 augustus 2012

 

Topdrukte op de luchthaven

Het is gierend druk op schiphol. De vakantieperiode in regio zuid is begonnen en hoewel een fileloze A44 s’ochtends bijzonder fijn is, erger ik me aan de lange rij voor de incheckbalie. Op mijn plaatsje achterin de rij ...

>> Lees verder...

Interview | geplaatst maandag 6 augustus 2012

 

Jan Klein over patiëntveiligheid

Bij zowel nationale als internationale zorgorganisaties – van ziekenhuis tot psychiatrische instelling – staat patiëntveiligheid hoog op de agenda. De patiënt of cliënt moet zich immers Veilig kunnen voelen in een z...

>> Lees verder...

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte